26.październik.2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. dla zamówienia pn.Zakup energii elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 10.11.2022r. do godz. 10:00.

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

 

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri