30 listopada 2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ponownie zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla pompowni wody w Krzeszowicach przy ul. Ignacego Wróbla, działka nr 131,132 obręb Czatkowice, Gmina Krzeszowice w formule zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o

Termin na składanie ofert: 15.12.2021r. do godz. 10:00

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri