8 kwietnia 2020

Przetarg ofertowy – dotyczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Sanka

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka  etap II”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 04.05.2020r. do godz. 9:00.

Ponadto informacje znajdują się na stronach:  https://wikkrzeszowice.pl ►Inwestycje ►Przetargi oraz  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri