10 maja 2024

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

8 maja br. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, została przekazana zgodnie z umową, dokumentacja projektowa zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych w miejscowości Siedlec”. Wykonawca zadania, firma EKOINSTAL Sp. z o.o., przekazał dokumenty na ręce Prezesa Zarządu WiK Krzeszowice Henryka Skotnicznego.

W uroczystym przekazaniu brali również udział:

Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk,

Prokurent WiK Krzeszowice – Leszek Słota oraz

Sołtys Sołectwa Siedlec – Stanisław Molik.

Ostatnie aktualności

casino siteleri