7 sierpnia 2014

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej

Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości: Paczółtowice, Nawojowa Góra, Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia, Miękinia Stawiska, Ostrężnica, Nowa Góra Łany, Krzeszowice – ul.Miękińska, Czatkowice, Czerna, Nowa Góra mają już możliwość podłączania się i korzystania z sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach Projektu pn.”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Kanalizacja w tych miejscowościach została oddana do użytkowania. Do chwili obecnej ok. 250 gospodarstw skorzystało już z możliwości podłączenia.
Właściciele nieruchomości na gruncie których wybudowane zostały studzienki kanalizacji sanitarnej lub doprowadzono sięgacze do granicy nieruchomości, a także właściciele nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie realizowanego projektu zobowiązani są do niezwłocznego przyłączenia swojej nieruchomość do nowopowstałej infrastruktury i podpisania ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice umowy na odbiór ścieków sanitarnych.

Ostatnie aktualności

casino siteleri