18 czerwca 2013

Podpisanie umowy – Paczółtowice

W dniu 10 czerwca 2013r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Podpisano umowę z Wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej – Paczółtowice” realizowanego w ramach I kontraktu. Wykonawcą inwestycji została firma Biuro Techniczno-Handlowe EMP Termo Ewa i Marek Piękoś S.J. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania SIWZ. Wartość kontraktu wynosi 5 765 497,51 zł brutto.

Ostatnie aktualności

casino siteleri