7 lipca 2010

Podpisanie umowy na usługę Inżyniera

17 marca 2010 r. podpisaliśmy umowę usługę Inżyniera dla projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Firma ECM Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spełniła wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i została wyłoniona wg kryterium najniższej ceny.

Ostatnie aktualności

casino siteleri