29 czerwca 2010

Podpisanie pierwszej umowy na roboty budowlane

9 czerwca 2010 r. podpisaliśmy umowę na roboty budowlane dla Kontraktu I „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik” realizowanego w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Wykonawca Kontraktu – Firma ABM SOLID S.A. z Tarnowa spełniła wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i została wyłoniona wg kryterium najniższej ceny. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, przewodnicząca os. Żbik w Krzeszowicach – Aleksandra Górecka, sołtys Paczółtowic – Andrzej Furmanik a także przedstawiciele Inżyniera Kontraktu.

W ramach tego kontraktu powstanie 41,4 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz 15 przepompowni. Planuje się aby pierwsze prace budowlane rozpoczęły się już w sierpniu bieżącego roku.

Ostatnie aktualności

casino siteleri