14 lutego 2020

PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALAS I SANKA

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi  odbiorów technicznych oraz formy i zakresu inwentaryzacji powykonawczej, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje:

– Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zakończenia prac (włączenia do sieci) złożyć do siedziby Spółki wniosek o dokonanie odbioru technicznego.

– Po dokonaniu odbioru następuje podpisanie umowy (o terminie odbioru oraz podpisania umowy właściciel nieruchomości zostaje powiadomiony telefonicznie).

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy wykonać tylko i wyłącznie na wybudowanym przyłączu kanalizacyjnym od miejsca wpięcia do sieci kanalizacji sanitarnej do podłączanego budynku.

– Dopuszcza się dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do 6 miesięcy od momentu włączenia do sieci.

W przypadku dalszych pytań dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Dokumentacyjnym tel. 12 282 13 20, wew. 522 lub 523.

Ostatnie aktualności

casino siteleri