31 sierpnia 2010

Pierwsze spotkania z mieszkańcami

28 sierpnia 2010r. odbyło się pierwsze z serii spotkań z mieszkańcami obszarów objętych projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Korzystając z uprzejmości Gospodarzy spotkania z mieszkańcami osiedla Żbik, tj. Burmistrza Gminy Krzeszowice Czesława Bartla oraz Przewodniczącej Osiedla P. Aleksandry Góreckiej, przedstawiciele Beneficjenta, inżyniera kontraktu, wykonawcy oraz licznie przybyli mieszkańcy mieli okazję wymienić się istotnymi informacjami związanymi z realizacją tej inwestycji oraz procesem realizacji projektu i prac z nim związanych.

Przybliżono mieszkańcom cele Projektu, oraz konieczność jego realizacji, wskazano korzyści jakie odniosą mieszkańcy po jego zakończeniu oraz przedstawiono harmonogram realizacji prac.

Osiedle Żbik jest objęte jednym z pięciu kontraktów, które składają się na projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Do połowy 2013 roku powstanie tu 15,8 kilometrów nowej sieci kanalizacji. Dzięki inwestycji ok. 500 mieszkańców będzie mogło podłączyć swoje gospodarstwa do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej.

Podczas spotkania przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz V-ce Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice ” starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania zadawane przez mieszkańców, tak aby rozwiać większość wątpliwości związanych
z realizacją Projektu.

Ostatnie aktualności

casino siteleri