9 marca 2011

Ostatnia umowa na roboty budowlane podpisana

9 marca 2011 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu III pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra”.
Jest to ostatni kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podpisanie umowy z firmą Wafro S.A. – Wykonawcą III Kontraktu, zaproszeni zostali: Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, sołtys Miękini Bogdan Kurdziel, sołtys Nowej Góry Łany Bogdan Kramarz , sołtys Ostrężnicy Kazimierz Stryczek oraz przewodnicząca zarządu osiedla ul.Miekińskiej Irena Godyń. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele Inżyniera Kontraktu z firmy ECM Group Polska.
Kontrakt III obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52 km na terenie miejscowości Miękinia , Ostrężnica, Nowa Góra Łany w Gminie Krzeszowice oraz przy ul.Miękińskiej w Krzeszowicach. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno-tłoczny.

Ostatnie aktualności

casino siteleri