14 grudnia 2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie osadu ściekowego – przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „„Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 27.12.2023r. do godz. 9:00

Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Postępowanie zostało unieważnione.

Ostatnie aktualności

casino siteleri