13 grudnia 2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi krajowej DK79 w Krzeszowicach. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Termin na składanie ofert: 10.01.2023r. do godz. 10:00. Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri