22 maja 2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty dla zamówienia
pn. Dostawy energii elektrycznej dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 01.06.2023r. do godz. 10:00.

Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri