26 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii – przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Zakup energii w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 10.11.2021r. do godz. 10:00

Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri