12 stycznia 2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu ofertowego – instalacja fotowoltaiczna

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia  oferty dla zamówienia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla pompowni wody w Krzeszowicach przy ul. Ignacego Wróbla, działka nr 131,132 obręb Czatkowice, Gmina Krzeszowice w formule zaprojektuj i wybuduj” Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Termin na składanie ofert do: 21.01.2022r. do godz. 10:00. Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri