23 maja 2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że decyzją Zarządu stawka opłaty za odbiór nieczystości płynnych dowożonych beczkowozami do Centralnej Oczyszczalni Ścieków zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie do dnia 30.11.2018 r. (Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. z dnia 23 maja 2018 r.)

Utrzymanie dotychczasowej stawki spowodowane jest wprowadzeniem okresu przejściowego pozwalającego na dostosowanie procedury wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Krzeszowice, do wymogów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku      w gminach, tzn.:

– wprowadzenie obowiązku deklaracji przewoźników odnośnie miejsca pochodzenia ścieków dowożonych

–  określenia ilości i jakości ścieków dowożonych z terenu Gminy.

Okres przejściowy pozwoli na weryfikację faktycznej ilości ścieków dostarczanych  z terenu naszej  Gminy i wyznaczenie optymalnej stawki za m3 ścieków dowożonych.

Ostatnie aktualności

casino siteleri