21 maja 2018

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2018 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice na okres trzech lat.  Jednocześnie informuje się, że podane w tabelach ceny (zakładka: Biuro Obsługi Klienta, Taryfy za wodę i ścieki) nie uwzględniają dopłaty do 1 m3 ścieków. Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 24.05.2018 r. podejmie  uchwałę w sprawie dopłat i w tym dniu zostaną ogłoszone ceny dla poszczególnych grup odbiorców uwzględniające dopłatę.

Ostatnie aktualności

casino siteleri