17 marca 2023

NOWA TARYFA 2023/2026

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.11.2023 z dnia 10 marca 2023 r.  wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się nowe taryfy na okres trzech lat. Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy trwa od 24 marca 2023 r. do 23 marca 2024 r. Taryfa dotyczy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Spółkę.  Jednocześnie, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, dopłaty w zakresie odprowadzania ścieków obowiązują do 7 maja 2023. 

Ceny obowiązujące od 24.03.2023 r. do 23.03.2024 r.

Ostatnie aktualności

casino siteleri