10 maja 2021

NOWA TARYFA 2021/2024

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.  wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się nowe taryfy na okres trzech lat. Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy trwa od 8 maja 2021 r. do 7 maja 2022 r. Taryfa dotyczy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Spółkę.  Jednocześnie, Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXXIV/361/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy. Aktualne ceny dostępne są w zakładce Strefa klienta – Taryfy za wodę i ścieki.

Ostatnie aktualności

casino siteleri