10 czerwca 2020

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

W związku z  doniesieniami o pojawieniu się w Krzeszowicach oszustów podających się za pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice informujemy  że:

 1. Pracownicy Spółki nie sprawdzają instalacji wewnętrznych w mieszkaniach. Przepisy upoważniają ich do dokonywania kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie.
 2. Pracownicy posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, w związku z koniecznością:

  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
  • przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy rozliczających wodę bezpowrotnie zużytą,
  • dokonania odczytu ich wskazań,
  • dokonania badań i pomiarów,
  • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez dostawcę usług,
  • sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
  • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody.

  Każdą, niespełniającą powyższych warunków próbę wejścia na teren nieruchomości oszusta podającego się za „pracownika wodociągów” należy niezwłocznie zgłaszać Policji. 

Ostatnie aktualności

casino siteleri