11 października 2018

Prace w Zalasiu rozpoczęte

30 sierpnia tego roku została rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej  w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”.

Już w czerwcu 2017 r. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice jako spółka gminna, otrzymała od Burmistrza, Wacława Gregorczyka projekt inwestycji wraz z zapewnieniem  pomocy w jej  realizacji. Po uzyskaniu przez Spółkę  odpowiednich pozwoleń oraz środków na budowę, prace ziemne zostały rozpoczęte.

W głównej części inwestycja będzie finansowana pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 6 mln 206 tys. zł, przy całkowitych kosztach realizacji zadania 9 mln 899 110 zł.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,12 km i podłączenie do niej 294 gospodarstw domowych oraz 2 szkół, przedszkola i ośrodka zdrowia. Budowa rozpoczęła się w Zalasiu i do końca 2018 r., w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę, prace obejmą prawie cały obszar miejscowości. W kolejnym roku, począwszy od stycznia, planowane jest rozpoczęcie prac w miejscowości Sanka.

20180830_111716

20180830_102329

Ostatnie aktualności

casino siteleri