30 lipca 2020

Bieżący rezultat wykonania inwestycji realizowanej w latach 2018/2019.

Wybudowanie ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie się do kanalizacji ponad 350 nieruchomości z miejscowości Zalas i Sanka. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, podłączenia ruszyły w listopadzie 2019 r. Pomimo niewielkich opóźnień związanych z Covid – 19, w chwili obecnej już 270 nieruchomości (stan na 22 lipiec 2020 r.) korzysta z nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a ich właściciele zawarli stosowne umowy o odprowadzanie ścieków. Pracownicy Spółki intensywnie działają, aby liczba podłączonych budynków była jak największa.

Ostatnie aktualności

casino siteleri