16.kwiecień.2015

Kontrole podłączeń do kanalizacji oraz wywozu nieczystości płynnych

Od połowy kwietnia na terenie Gminy Krzeszowice rozpoczęto systematyczne kontrole wywozu ścieków z posesji. W miejscowościach objętych projektem budowy kanalizacji sanitarnej pracownicy WiK Krzeszowice wraz ze Strażą Miejską odwiedzają  nieruchomości w celu sprawdzenia, czy nie następuje nielegalny zrzut ścieków, czyli bez zawartej umowy, oraz czy mieszkańcy nie podłączonych posesji posiadają dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości wozami asenizacyjnymi.

Głównie przeprowadzana jest kontrola posesji wytypowanych z bazy danych WiK Krzeszowice. Odwiedzani są mieszkańcy, którzy mają techniczną możliwość podłączenia nieruchomości do nowej kanalizacji sanitarnej, a jeszcze tego nie uczynili. Podczas kontroli pracownik  WiK posiada dane dotyczące zużycia wody przez mieszkańców danego gospodarstwa domowego, strażnicy sprawdzają natomiast dokumenty potwierdzające wywóz ścieków. Porównywane są ilości wywożonych ścieków z faktycznym poborem wody.

Oprócz akcji rutynowych kontroli, które będą trwać do końca października 2015 r., zarówno pracownicy WiK Krzeszowice jak i strażnicy na bieżąco reagują na zgłoszenia ze strony mieszkańców dotyczące nielegalnego usuwania nieczystości płynnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbiorniki bezodpływowe powinny być szczelne oraz opróżniane regularnie w sposób uniemożliwiający przepełnienie i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu. Odrębne przepisy wskazują, iż w miejscach gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, właściciele nieruchomości są do tego zobowiązani.

Ostatnie aktualności

casino siteleri