27 września 2021

KOMUNIKAT DLA PARYŻA

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. informuje, że na podstawie analiz laboratoryjnych wody z wodociągu w miejscowości Nowa Góra Paryż wydana została przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi. Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODA WODOCIĄGOWA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Ostatnie aktualności

casino siteleri