23 września 2021

KOMUNIKAT DLA PARYŻA

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość NOWA GÓRA – PARYŻ stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
Zgodnie z decyzją nr 342/21 z dnia 23- września- 2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie woda z publicznego wodociągu Nowa Góra – Paryż jest niezdatna do spożycia przez ludzi, przygotowania posiłków i czynności higienicznych. Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.
W związku z powyższym:
– woda nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków,
– woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
– woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
– woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana jest do mieszkańców w pięciolitrowych pojemnikach oraz z beczkowozu.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
WODA WODOCIĄGOWA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA – OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA
SPÓŁKA PRZEPRASZA KLIENTÓW ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA

Ostatnie aktualności

casino siteleri