24 listopada 2022

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Siedlec zaopatrującego miejscowość Siedlec, gmina Krzeszowice w powiecie krakowskim, w wykonanych przez PPIS, stwierdzono ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml (przy wartości parametrycznej 0jtk/100 ml).

Zgodnie z decyzją nr 642/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie woda z publicznego wodociągu Siedlec jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt, dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

W związku z powyższym PPIS w Krakowie informuje, że nie należy pić wody surowej, wodę wykorzystywaną do picia należy gotować min. 2 minuty.

Wodę bez przegotowania można używać do celów sanitarno-higienicznych, tj. mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają intensywne prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

SPÓŁKA PRZEPRASZA KLIENTÓW ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA.

Ostatnie aktualności

casino siteleri