10 września 2020

Kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Sance

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że jeszcze w bieżącym roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji w m. Sanka (Głuchówki) w zakresie inwestycji „Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap III”. W ramach nowego zadania zostanie wybudowana sieć o długości ponad 3 km.  Rozpoczęcie realizacji trzeciego  etapu  planowane jest na jesień 2020 r. Obejmie on swoim zakresem dokończenie kanalizacji sanitarnej w części południowo- zachodniej Sanki, na Głuchówkach.  Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2021 r.

Osoby do kontaktu w zakresie budowy kanalizacji to:

Z zakresem inwestycji można zapoznać poniżej. zakres jest wyznaczony zieloną linią
załączniki graficzne: kanały H, I, J wraz z przepompowniami PG3, PG4

Ostatnie aktualności

casino siteleri