9 maja 2023

KOLEJNE ZADANIE SPÓŁKI ROZPOCZĘTE – KANALIZACJA W SIEDLCU

W ramach kontynuacji działań w zakresie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec” (budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Siedlec), w dniu 08.05.2023 r. w siedzibie Spółki WiK, Prezes Zarządu – Henryk Skotniczny podpisał umowę z firmą Ekoinstal Sp. z o.o. na zaprojektowanie zadania i wykonanie robót budowlanych.

Kwota umowna przeznaczona na realizację zamówienia podstawowego to 5 161 695,00 PLN (brutto). Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana dotacją do kwoty 3 834 365 zł pozyskaną w ramach pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy współudziale Gminy Krzeszowice .

Planowane przedsięwzięcie w ramach zadania obejmie w swoim zakresie:

budowę ok. 5,7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:       

oraz przebudowę ok. 0,471 km sieci wodociągowej.

Do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest podłączenie 99 nieruchomości.

Wyznaczony termin zakończenia budowy to 31.03. 2025 r.

Ostatnie aktualności

casino siteleri