7 września 2010

Kolejne spotkania z mieszkańcami

W niedzielę tj. 5 września 2010r. odbyły się dwa kolejne spotkania z mieszkańcami obszarów objętych projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”. Spotkania odbyły się w miejscowościach Paczółtowice oraz Nawojowa Góra.

W obu spotkaniach uczestniczyło po około 70 osób, przy udziale sołtysów, przedstawicieli władz Gminy Krzeszowice, Beneficjenta, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu.
Celem organizowanego spotkania było m.in. przybliżenie mieszkańcom obu miejscowości harmonogramu prac budowlanych będących w zakresie realizowanego projektu.
Dzięki realizacji projektu w miejscowości Paczółtowice powstanie ok. 15,9 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz 8 pompowni ścieków, natomiast w miejscowości Nawojowa Góra powstanie 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz 4 pompownie ścieków.
W najbliższym czasie kolejne spotkania zaplanowane są na 19 września w Filipowicach, na które zostaną zaproszeni również mieszkańcy Miękini Stawiska oraz na 26 września w Woli Filipowskiej.

Ostatnie aktualności

casino siteleri