30 stycznia 2011

Kolejne spotkania w ramach IV kontraktu

30.01 br. w OSP Czerna oraz w Domu Kultury w Nowej Górze odbyły się kolejne spotkania z mieszkańcami tych miejscowości w związku
z realizacją projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.
W spotkaniach obok gospodarzy – Sołtysów , uczestniczył Burmistrz Gminy Krzeszowice, Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. a także przedstawiciele Wykonawcy, Inżynier Kontraktu oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Tak jak na poprzednich spotkaniach przybliżono mieszkańcom istotne informacje dotyczące projektu, czyli cel i zakres
oraz konieczność jego realizacji. Wskazano korzyści jakie odniosą mieszkańcy po jego zakończeniu oraz przedstawiono harmonogram realizacji prac.
Inżynier Kontraktu przybliżył mieszkańcom swoją rolę jaką pełni podczas realizowanego projektu, natomiast przedstawiciel wykonawcy tj. firmy WAFRO S.A. omówił harmonogram realizacji projektu i zakres prac objętych kontraktem.
Mieszkańcy uzyskali informacje i odpowiedzi na pytania budzące wątpliwości.
W wyniku realizacji projektu w Czernej powstanie ok. 20,3 km sieci, natomiast w Nowej Górze 16,6 km sieci.
Wszystkim mieszkańcom tak licznie przybyłym na spotkania, bardzo serdecznie dziękujemy !

Ostatnie aktualności

casino siteleri