Realizacja projektu

Realizacja Projektu

Bieżący rezultat wykonania inwestycji realizowanej w latach 2018/2019.

30 lipca 2020

Wybudowanie ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie się do kanalizacji ponad 350 nieruchomości z miejscowości Zalas i Sanka. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, podłączenia ruszyły w listopadzie 2019 r. Pomimo niewielkich opóźnień związanych z Covid – 19, w chwili obecnej już 270 nieruchomości (stan na 22 lipiec 2020 r.) korzysta z nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a ich właściciele zawarli stosowne umowy o odprowadzanie ścieków. Pracownicy Spółki intensywnie działają, aby liczba podłączonych budynków była jak największa.

INWESTYCJA ZALAS, SANKA – możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

11 października 2018

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy, apeluje do właścicieli nieruchomości nieobjętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”, a zlokalizowanych w pobliżu zaprojektowanej sieci: ...Jeżeli  wyrażają Państwo chęć podłączenia swoich budynków do kanalizacji sanitarnej,  prosimy  o składanie indywidualnych wniosków do siedziby Spółki. Każdy wniosek złożony do zakończenia budowy kanalizacji, zostanie rozpatrzony indywidualnie przez projektanta  sprawującego nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji i w przypadku możliwości technicznych podłączenia, zrealizowany na preferencyjnych warunkach...

padlacz_sie_do_kanalizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka

11 października 2018

Kontynuacja budowy kanalizacji w Zalasiu przewidywana jest na wrzesień. Rozpoczęcie prac planowane jest na 3 września 2018 r.  Wcześniej tj. ok. 16 sierpnia  nastąpi wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji w terenie, przez firmę geodezyjną. Do końca 2018 roku prace związane z budową kanalizacji powinny objąć swym zakresem prawie cały obszar Zalasu w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę. Budowa rozpocznie się od skrzyżowania ul. ks. P. P. Gawlikowskiego z ul. Porfirową i będzie  kontynuowana w kierunku centrum miejscowości tj. szkoły, przedszkola. W kolejnym roku, począwszy od stycznia, planuje się dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i rozpoczęcie   w miejscowości Sanka. Planowany koniec zadania (prace ziemne) szacuje się na koniec 2019 r.

logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-rgb

Prace w Zalasiu rozpoczęte

11 października 2018

30 sierpnia tego roku została rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej  w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”. Już w czerwcu 2017 r. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice jako spółka gminna, otrzymała od Burmistrza, Wacława Gregorczyka projekt inwestycji wraz z zapewnieniem  pomocy w jej  realizacji. Po uzyskaniu przez Spółkę  odpowiednich pozwoleń oraz środków na budowę, prace ziemne zostały rozpoczęte. W głównej części inwestycja będzie finansowana pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 6 mln 206 tys. zł, przy całkowitych kosztach realizacji zadania 9 mln 899 110 zł. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,12 km i podłączenie do niej 294 gospodarstw domowych oraz 2 szkół, przedszkola i ośrodka zdrowia. Budowa rozpoczęła się w Zalasiu i do końca 2018 r., w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę, prace obejmą prawie cały obszar miejscowości. W kolejnym roku, począwszy od stycznia, planowane jest rozpoczęcie prac w miejscowości Sanka.

20180830_111716 20180830_102329
casino siteleri