25 października 2022

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA!

W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia Spółki pod nazwą „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice sp. z o.o.”,24 października 2022 r. odbyła się uroczystość końcowego odbioru inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz Stryczek oraz Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Realizacja zadania ogranicza negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna, obniża koszty energii przez co chroni odbiorców przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej oraz zapewnia niezawodną dostawę wody do odbiorców.

Inwestycja, częściowo finansowana z NFOŚ, składała się z następujących zadań:

Zadanie nr 1. „Budowa elektrowni słonecznej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków”:

W ramach zadnia wykonano projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę, oraz wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 98,28 kW składającą się z 216 paneli PV o mocy 455Wp zabudowaną na konstrukcji wsporczej wraz z pełnym monitoringiem pracy.

Planowana produkcja energii z instalacji to 107 000 kWh rocznie przy zapotrzebowaniu na energię ok. 1000 000 (milion) kWh na rok, co daje prawie 11% zapotrzebowania.

Zadanie nr 2. „Budowa elektrowni słonecznej na terenie pompowni wody w Czatkowicach”:

W ramach zadnia wykonano projekt techniczny oraz wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 44,1 kW składającą się z 98 paneli PV o mocy 450Wp zabudowaną na konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na stropie zbiornika wody V-3000.

Planowana produkcja energii z instalacji to 47 000 kWh rocznie przy zapotrzebowaniu na energię ok. 350 000 kWh na rok co daje prawie 13 % zapotrzebowania.

Zadanie nr. 3. „Modernizacja pompowni wody w Czatkowicach”

W ramach zadnia wykonano projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonano następujące prace budowlane:

Planowana oszczędność wynikająca z wymiany układu pompowego to 58 000 kWh rocznie co stanowi 16,5 % zapotrzebowania rocznego na energię elektryczną dla pompowni wody.

Oszczędność wynikająca z wymiany układu pompowego oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na pompowni wody w Czatkowicach pozwoli na oszczędność zużycia energii na poziomie około 30% (13%+16,5%) wcześniejszego zapotrzebowania na energię.

Prognozowana redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną po zrealizowaniu  trzech zadań to 212 000 kWh w skali roku.

Energia wyprodukowana przez elektrownie słoneczne WiK wykorzystana będzie w 100% na potrzeby własne.

Pompownia Czatkowice
Pompownia Czatkowice
Pompownia Czatkowice
Zbiornik na Pompowni Czatkowice
Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Ostatnie aktualności

casino siteleri