25 marca 2010

Informacja z przebiegu konsultacji społecznej z mieszkańcami w dniu 25 marzec 2010

W związku z modernizacją Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach w dniu 25 marzec 2010 kontynuując cykl spotkań z mieszkańcami odbyła się kolejna konsultacja społeczna na którą zostali zaproszeni przedstawiciele mieszkańców części miasta Krzeszowice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele beneficjenta, Kierownik Projektu oraz przybyli mieszkańcy.

Celem konsultacji było:

Obecny na spotkaniu Kierownik Projektu przedstawił szczegóły zmian budowy oczyszczalni ścieków dotyczące:

Na prośbę uczestników konsultacji zobowiązaliśmy się zawiadamiać mieszkańców o bieżącym postępie prac poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń.

Podczas spotkania mieszkańcy zadawali wiele pytań, na które staraliśmy się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

Ostatnie aktualności

casino siteleri