30 kwietnia 2010

II Wizyta ekspertów Inicjatywy JASPERS

Pod koniec września 2009r. Jaspers otrzymało celem ewaluacji wstępną wersję wniosku i analizę wykonalności. Ze względu na prośbę o zmianę priorytetów skierowaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, ewaluacja projektu została odłożona do początku 2010 r. W dniach 25 i 26 lutego 2010r. przeprowadzono wizję lokalną, odbyły się również rozmowy dotyczące projektu, w wyniku których Spółka otrzymała wytyczne będące wynikiem oceny dokumentacji i odzwierciedleniem rozmów przeprowadzonych z beneficjentem, konsultantem oraz przedstawicielami NFOS i Ministerstwa Ochrony Środowiska w czasie wspomnianych spotkań. Wytyczne mają na celu dopracowanie dokumentów poprzez skierowanie sugestii dotyczących zmian w uzasadnieniu i formie projektu. Należy pamiętać, iż w czasie trwania procedury zatwierdzającej, Unia Europejska przede wszystkim ocenia projekt w oparciu o przedstawioną argumentację i uzasadnienie zawarte we wniosku.

Wizyta miała na celu pokazanie miejsc, gdzie planowana jest realizacja projektu, przy uwzględnieniu wszystkich miejscowości ujętych w przedsięwzięciu oraz zwiedzenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach.
Eksperci Inicjatywy JASPERS zapoznali się z dokumentami, które dzięki wcześniejszym sugestiom Ekspertów będą kluczowymi do aktualizacji wniosku przez firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku
wraz z załącznikami. Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Pani V-ce Prezes Magdalena Dziura oraz Kierownik JRP Pani Joanna Kochańska podsumowały dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia.

Ostatnie aktualności

casino siteleri