3 marca 2022

FOTOWOLTAIKA WSPÓŁFINANSOWANA Z NFOŚIGW

W dniu 1 marca 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. :Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice sp. z o.o.”, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 1 761 307,00 zł, z czego dofinasowane pożyczką zostanie 1 485 983,00 zł.

Rozpoczęto realizację pierwszego etapu inwestycji.

2 marca przystąpiono do budowy elektrowni słonecznej na Pompowni wody w Czatkowicach. Planowany termin zakończenia prac tego etapu to 31 marzec 2022 r.

Ostatnie aktualności

casino siteleri