13 września 2022

FOTOWOLTAIKA W WiK – obniżamy koszty i chronimy środowisko

1 września 2022 r. zakończone zostały prace budowlane dotyczące zadania budowy urządzeń fotowoltaicznych wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Powstała tam elektrownia słoneczna, gdzie 216 paneli fotowoltaicznych o mocy 98,28 kWp pozwoli wyprodukować 107 tys. kWh prądu rocznie. Oddanie do użytkowania, planowane jest na 1 października 2022 r. Jest to kolejna część realizacji dużego przedsięwzięcia Spółki pod nazwą „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice sp. z o.o.”

Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Spółka WiK Krzeszowice to przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem w inwestycjach oraz bogatą tradycją we współpracy z wojewódzkimi funduszami oraz NFOŚiGW. Całe przedsięwzięcie, częściowo finansowane właśnie pożyczką z NFOŚiGW, obejmuje trzy zadania: budowę elektrowni słonecznej na Pompowni Czatkowice, modernizację pompowni wraz z całym układem napędowym oraz budowę elektrowni słonecznej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Przewidywany koszt realizacji całego przedsięwzięcia to 1 761 307,00 zł, z czego dofinansowane pożyczką zostanie
1 485 983,00 zł.

Energia wyprodukowana przez elektrownie słoneczne WiK wykorzystana będzie w 100% na potrzeby własne.  Nadrzędnym celem Spółki w realizacji tej inwestycji, jest ochrona odbiorców przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii oraz zapewnienie niezawodnej dostawy wody do odbiorców.

Zbiornik na terenie Pompowni Czatkowice

Ok 66% wartości całego przedsięwzięcia to modernizacja pompowni wraz z elektrownią słoneczną. Pompownia Czatkowice to jeden z kluczowych obiektów w działalności Spółki,  gdyż pokrywa ok 65% zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców całej gminy Krzeszowice. Farma fotowoltaiczna, pracuje tam już od kwietnia tego roku. Prąd produkuje 98 paneli o mocy 44,1 kWp, co  pozwoli zredukować pobór energii o 47 tys. kWh rocznie.  Zrealizowanie tego zadania, obniża  koszty produkcji wody, ograniczając przy tym negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna.

Równocześnie, trwają prace końcowe związane z modernizacją pompowni. Wymiana pomp wraz
z modernizacją całego układu napędowego jest dodatkowym przykładem racjonalizacji zużycia energii
i daje wymierne efekty w postaci jego zmniejszenia, co w efekcie przyczynia się do obniżenia kosztów.

Ostatnie aktualności

casino siteleri