10 lutego 2022

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA POMPOWNI WODY W CZATKOWICACH

10 lutego 2022 r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla pompowni wody w Krzeszowicach przy ulicy Ignacego Wróbla, działka nr 131,132 obręb Czatkowice, Gmina Krzeszowice w formule zaprojektuj i wybuduj”. Jest to kolejny etap kompleksowej modernizacji Pompowni w Czatkowicach.  Instalacja farmy fotowoltaicznej o mocy ok 44 kWp pozwoli na zredukowanie poboru energii na pompowni o 47 tys. kWh rocznie.

Zadanie, którego koszt wynosi 229 886,72 złotych brutto realizowane jest przy współudziale  środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin realizacji przewidziano na koniec marca 2022 r.

W wydarzeniu uczestniczyli:

Ostatnie aktualności

casino siteleri