21 grudnia 2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie osadu ściekowego – przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ponownie zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w 2024r.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 11.01.2024 r. do godz. 9:00

Więcej informacji na stronie 
https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri