14 października 2019

Zakup energii -Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Zakup energii w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 28.10.2019r. do godz. 9:00

Dodatkowe informacje na stronach:

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1672295,zakup-energii.html

https://wikkrzeszowice.pl/fundusz-spojnosci/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri