„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec” – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych w miejscowości Siedlec

KANALIZACJA W SIEDLCU

19 stycznia 2023 r. w siedzibie Samorządu Województwa Małopolskiego – Prezes Zarządu, Henryk Skotniczny  podpisał umowę  w zakresie pozyskania środków w ramach pomocy z PRROW na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec” – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych w miejscowości Siedlec. Umowa zakłada przyznanie pomocy w kwocie 3 834 365 zł, w ramach której zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowany odcinek sieci wodociągowej.

W zakresie inwestycji jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci  wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Siedlec w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywana długość sieci zaplanowanej do zaprojektowania i budowy wraz z przepompowniami ścieków:
1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 5 km,
2) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – ok. 0,7 km
3) sieć wodociągowa – około 0,47 km,     
4) kompletnie wyposażone przepompownie ścieków (w układzie dwóch pomp) wraz ogrodzeniem i włączeniem do systemu monitoringu.
Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest podłączenie 99 nieruchomości.

W dniu 08.05.2023 r. w siedzibie Spółki WiK, Prezes Zarządu – Henryk Skotniczny podpisał umowę z firmą Ekoinstal Sp. z o.o. na zaprojektowanie zadania i wykonanie robót budowlanych.

Zakładany koszt inwestycji to kwota wynikająca z oferty wykonawcy (4 196 500,00 zł) oraz kwota prognozowanych robót dodatkowych (502 975,00 zł).

casino siteleri