„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi krajowej DK79 w Krzeszowicach” 

Rozbudowa kanalizacji na terenach zabudowy wielorodzinnej w Krzeszowicach

W dniu 07.06.2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki na finansowanie budowy części kanalizacji sanitarnej w zakresie inwestycji  pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi krajowej DK79 w Krzeszowicach” 

Koszt realizacji części zadania to 556 500 zł netto i zostanie pokryty pożyczką udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który finansuje ochronę środowiska w Małopolsce.

Zakres części finansowanej z pożyczki obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 450 m w technologii grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø315 oraz studni rewizyjnych betonowych. Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi publicznej krajowej. Kanalizacja odprowadzi ścieki z nowobudowanych wielolokalowych obiektów mieszkalnych budowanych  zgodnie z harmonogramem budowy realizowanej w ramach inwestycji „Dolina Krasowa” (oddanie budynków do użytkowania – I kwartał 2024). 

casino siteleri