FOTOWOLTAIKA W WiK – obniżamy koszty i chronimy środowisko

Spółka WiK Krzeszowice to przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem w inwestycjach oraz bogatą tradycją we współpracy z wojewódzkimi funduszami oraz NFOŚiGW. We wrześniu 2022 r. na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach zakończone zostały prace budowlane dotyczące zadania budowy urządzeń fotowoltaicznych wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną. Powstała tam elektrownia słoneczna, gdzie 216 paneli fotowoltaicznych o mocy 98,28 kWp pozwala wyprodukować 107 tys. kWh prądu rocznie. Była to kolejna część realizacji dużego przedsięwzięcia Spółki pod nazwą „Budowa elektrowni słonecznych i modernizacja pompowni w WiK Krzeszowice sp. z o.o.”

Całe przedsięwzięcie, częściowo finansowane pożyczką z NFOŚiGW, obejmowało trzy zadania: budowę elektrowni słonecznej na Pompowni Czatkowice, modernizację pompowni wraz z całym układem napędowym oraz budowę elektrowni słonecznej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia to 2 282 147,00 zł, z czego dofinansowane pożyczką zostało 1 485 983,00 zł.

Ok 66% wartości całego przedsięwzięcia to modernizacja pompowni wraz z elektrownią słoneczną. Pompownia Czatkowice to jeden z kluczowych obiektów w działalności Spółki,  gdyż pokrywa ok 65% zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców całej gminy Krzeszowice. W ramach zadnia modernizacji pompowni wody w Czatkowicach poza wybudowaniem instalacji fotowoltaicznej wykonano następujące prace budowlane:

Farma fotowoltaiczna, pracuje tam już od kwietnia tamtego roku. Prąd produkuje 98 paneli o mocy 44,1 kWp, co  pozwoli zredukować pobór energii o 47 tys. kWh rocznie.  Zrealizowanie tego zadania, obniża  koszty produkcji wody, ograniczając przy tym negatywny wpływ, jaki na środowisko naturalne wywiera energetyka konwencjonalna.

Energia wyprodukowana przez elektrownie słoneczne WiK wykorzystana jest w 100% na potrzeby własne.  Nadrzędnym celem Spółki w realizacji tej inwestycji, jest ochrona odbiorców przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii oraz zapewnienie niezawodnej dostawy wody do odbiorców.

casino siteleri