Budowa budynku biurowo administracyjnego z zapleczem technicznym dla potrzeb WiK

12.04.2022 r. Spółka WiK podpisała umowę z Wykonawcą, Firmą JANEX Sp. z o.o., na wykonanie zadania inwestycyjnego dla potrzeb Spółki, tj. budowę budynku biurowo administracyjnego z zapleczem technicznym i trzystanowiskowym garażem, budynku gospodarczego, wiaty oraz szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, to kwota 11 499 423,55 zł netto. Inwestycja finansowana jest z kredytu oraz ze środków własnych WIK.

Budowa budynku wpłynie na zapewnienie odpowiednich standardów pracy oraz obsługi klienta i infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej. Po realizacji pierwszego etapu budowy – stan surowy, zamknięty – obecnie trwają prace podłączeniowe, instalacyjne oraz wykończeniowe.

W ramach planowanych robót powstaje:

Siłami własnymi, Spółka prowadzi prace budowlane związane z uzbrojeniem terenu (infrastruktura wod.-kan.) oraz zagospodarowaniem terenu (niwelacja terenu).
Planowane zakończenie wszystkich robót przewidziane jest na grudzień 2023 / styczeń 2024.

W związku z pojawiającymi się głosami, że budowa siedziby przełoży się rzekomo na ceny taryfowe, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., chcąc uspokoić odbiorców, wyjaśnia, że poza działalnością podstawową w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Spółka prowadzi również działalność dodatkową, pozataryfową, w zakresie budowy sieci i przyłączy na zlecenie prywatnych inwestorów. Przychody uzyskane w ramach tej działalności pozwalają Spółce na dodatkowe inwestycje. Kredyt zaciągnięty na budowę budynku warsztatowo – biurowego finansowany będzie ze środków uzyskanych właśnie w ten sposób.

casino siteleri