Przebieg realizacji zadania

Lp. Tytuł zadania Rodzaj Termin ogłoszenia Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu Rozstrzygnięcie
1 Opracowanie Studium wykonalności Przetarg nieograniczony na usługi 10.03.2008 BIP podpisana umowa
2 Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przedsięwzięcia pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy Przetarg nieograniczony na usługi 10.07.2008 BIP podpisana umowa
3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach Przetarg nieograniczony na usługi 29.10.2009 BIP podpisana umowa 15.12.2009 r.
4 Usługi Inżyniera dla Projektu Przetarg nieograniczony na usługi 20.01.2010 BIP podpisana umowa 17.03.2010 r.
5 Usługi Działań Promująco – Informacyjnych dla projektu Przetarg nieograniczony na usługi 15.02.2010 BIP podpisana umowa 01.04.2010 r.
6 Budowa kanalizacji w
miejscowościach Nawojowa
Góra, Paczółtowice,
Krzeszowice os. Żbik.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 25.03.2010 BIP podpisana umowa 29.06.2010 r.
7 Budowa kanalizacji w
miejscowościach: Filipowice,
Wola Filipowska, Miękinia
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 12.05.2010 BIP podpisana umowa 11.08.2010 r.
8 Budowa kanalizacji w
miejscowościach: Czerna,
Czatkowice, Nowa Góra
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 16.07.2010 BIP podpisana umowa 19.10.2010 r.
9 Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 01.12.2010 BIP podpisana umowa 09.03.2011 r.
10 Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 03.08.2010 BIP podpisana umowa 15.11.2010 r.

 

casino siteleri