Co to jest woda?

Woda to nie tylko związek chemiczny wodoru i tlenu czyli H2O. To przede wszystkim życiodajna substancja niezbędna do życia wszystkim organizmom żywym na ziemi.

Jest bezbarwna, bezwonna i pozbawiona smaku, a mimo to bezcenna.

Światowy Dzień Wody

Obchody Światowego Dnia Wody przypadają na 22 marca. Ustanowione od 1992 roku po konferencji w Rio de Janerio, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Jest to data która przypomina o tym, że woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych na świecie.

swiatowy

casino siteleri