Cennik za usługi wywozu nieczystości płynnych

Cennik za usługi wywozu nieczystości płynnych bytowych wykonywanych przez
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.

Wywóz nieczystości płynnych Cena netto Cena brutto
do 3 m 3 18,52 zł/m 3
+ transport (4,50 zł/km)
20,00 zł/m 3
+ transport (4,86 zł/km)
powyżej 3 m 3 18,52 zł/m 3 20,00 zł/m 3

Cennik za usługi wywozu nieczystości płynnych przemysłowych wykonywanych przez
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.

Wywóz nieczystości płynnych Cena netto Cena brutto
do 3 m 3 23,15 zł/m 3
+ transport (4,50 zł/km)
25,00 zł/m 3
+ transport (4,86 zł/km)
powyżej 3 m 3 23,15 zł/m 3 25,00 zł/m 3