Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wod-kan

Cennik od 03.06.2022r. usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.pNazwa usługi:Cena netto [zł]Cena brutto [zł]
1Punkt włączeniowy:
wpięcie do sieci do DN1001140,00 zł1231,20 zł
wpięcie do sieci powyżej DN1001500,00 zł1620,00 zł
każdy następny metr: (wykop, materiał, montaż)168,00 zł181,44 zł
każdy następny metr (materiał, montaż)96,00 zł103,68 zł
2Punkt końcowy:
zestaw wodomierza480,00 zł518,40 zł
przejście przez ścianę/fundament budynku300,00 zł324,00 zł
kucie posadzki240,00 zł259,20 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza wodociągowego nie obejmuje kosztów związanych
z wykonaniem:

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej (Inwestora) wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.pNazwa usługiCena netto [zł]Cena brutto [zł]
1Wpięcie przewodu kanalizacyjnego do istniejącej studni (w przypadku braku dolotu w studni):
Studnia betonowa600,00 zł648,00 zł
Studnia tworzywowa300,00 zł324,00 zł
2Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, roboty ziemne, materiał)
252,00 zł272,16 zł
3Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, materiał)
156,00 zł168,48 zł
4Montaż studni kpl. Ø600
Hmax 1,50m (tworzywowa)3240,00 zł3499,20 zł
H<1,50>2,003720,00 zł4017,60 zł
H<2,50>2,004200,00 zł4536,00 zł
5Montaż studni kpl. Ø425
Hmax 1,50m (tworzywowa)1440,00 zł1550,20 zł
H<1,50>2,001740,00 zł1879,20 zł
H<2,50>2,002040,00 zł2203,20 zł
6Montaż studni kpl. Ø315 Hmax 2,00m (tworzywowa)1140,00 zł1231,20 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem :

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Naples, official: suspected hamstring strain for koulibaly 519 clen max in australia hamstring muscle – wikipedia.

casino siteleri