Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wod-kan

Cennik od 01.02.2022r. usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.pNazwa usługi:Cena netto [zł]Cena brutto [zł]
1Punkt włączeniowy:
wpięcie do sieci950,00 zł1026,00 zł
każdy następny metr: (wykop, materiał, montaż)140,00 zł151,20 zł
każdy następny metr (materiał, montaż)80,00 zł86,40 zł
2Punkt końcowy:
zestaw wodomierza400,00 zł432,00 zł
przejście przez ścianę/fundament budynku250,00 zł270,00 zł
kucie posadzki200,00 zł216,00 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza wodociągowego nie obejmuje kosztów związanych
z wykonaniem:

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej (Inwestora) wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.pNazwa usługiCena netto [zł]Cena brutto [zł]
1Wpięcie przewodu kanalizacyjnego do istniejącej studni (w przypadku braku dolotu w studni):
Studnia betonowa500,00 zł540,00 zł
Studnia tworzywowa250,00 zł270,00 zł
2Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, roboty ziemne, materiał)
210,00 zł226,80 zł
3Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, materiał)
130,00 zł140,40 zł
4Montaż studni kpl. Ø600
Hmax 1,50m (tworzywowa)2700,00 zł2916,00 zł
H<1,50>2,003100,00 zł3348,00 zł
H<2,50>2,003500,00 zł3780,00 zł
5Montaż studni kpl. Ø425
Hmax 1,50m (tworzywowa)1200,00 zł1296,00 zł
H<1,50>2,001450,00 zł1566,00 zł
H<2,50>2,001700,00 zł1836,00 zł
6Montaż studni kpl. Ø315 Hmax 2,00m (tworzywowa)950,00 zł1026,00 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem :

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Naples, official: suspected hamstring strain for koulibaly 519 clen max in australia hamstring muscle – wikipedia.