Cennik Działu Techniczno-Dokumentacyjnego

Uzgodnienia / opinia branżowa dla podmiotów gospodarczych oraz osób prowadzących pracę w bezpośredniej lokalizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:

 Cena nettoCena brutto
uzgodnienie / opinia dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego111,80 zł120,74 zł
uzgodnienie / opinia dokumentacji technicznej przewodu kanalizacyjnego111,80 zł120,74 zł
uzgodnienie / opinia dokumentacji przewodu kanalizacyjnego + przewodu wodociągowego193,60 zł209,08 zł

Ponowny i kolejny odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego lub sieci wodociągowej/kanalizacyjnej z przyczyn leżących po stronie Inwestora:

 Cena nettoCena brutto
ponowny odbiór przyłącza wodociągowego132,53 zł143,13 zł
ponowny odbiór przyłącza kanalizacyjnego132,53 zł143,13 zł
ponowny odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego265,06 zł286,26 zł
ponowny odbiór sieci wodociągowej132,53 zł143,13 zł
ponowny odbiór sieci kanalizacyjnej132,53 zł143,13 zł
ponowny odbiór sieci wodociągowej i kanalizacyjnej265,06 zł286,26 zł

Odbiór zabudowy wodomierza na instalacji wewnętrznej:

 Cena nettoCena brutto
Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza na instalacji wewnętrznej dla wody bezpowrotnie zużytej132,53 zł143,13 zł
Odbiór zabudowy (i każdy ponowny odbiór) wodomierza służącego do rozliczania ilości wody z ujęcia własnego (w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków)132,53 zł143,13 zł