Cennik Działu Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Usługi poza taryfą dla NASZYCH odbiorców – osób i podmiotów będących Klientami Spółki WiK Krzeszowice:

Czyszczenie kanalizacji – usługa polega na czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego od pierwszej studzienki do budynku (-ów) – udrożnienia/czyszczenia przewodu kanalizacyjnego. Cena składa się z następujących elementów:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Praca WUKO495,00 zł/h
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
2Transport
Dojazd wozu WUKO (x2)5,40zł/km
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km

Przebudowa sieci wod-kan – usługa polega na przebudowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla odbiorców Spółki. Cena kalkulowana jest indywidualnie. Najważniejsze składowe ceny to:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika 66,00 zł/os./h
Koparko-ładowarka CASE, MST192,00zł/m-g
Minikoparka JCB156,00zł/m-g
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
3Materiał
Koszt materiału zakupionego do wykonania usługi
Powyżej 1,5m głębokości obowiązuje odrębna kalkulacja sporządzona po wykonaniu usługi

Do wykonania usługi potrzebne są: zgoda na wejście w teren, dokumentacja techniczna. 

Wymiana  wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem. Cena za usługę obejmuje:

l.pNazwaCena
1Usługa132,00 zł
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
3Materiał
Koszt nowego wodomierza ø15, ø20
(w przypadku wymiany większych średnic
wodomierza (powyżej ø20) lub wodomierza
do odczytu zdalnego –– będą stosowane
ceny zakupu nowego materiału)
160,00 zł

Plombowanie wodomierza – po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy.
Cena za usługę obejmuje:

l.pNazwaCena
1Usługa66,00 zł
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km

Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy:

l.pNazwaCena
1Usługa66,00 zł
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km

Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym:

l.pNazwaCena
1Usługa132,00 zł
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
3Materiał
Koszt zaworu uzależniony od średnicy przewodu -
cena zgodna z kosztem nowego materiału

Usunięcie awarii na sieci/przyłącza wod-kan z winy Wykonawcy – wg kalkulacji indywidualnej:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/h
Praca koparki z operatorem:
Koparko-ładowarka CASE192,00zł/m-g
Minikoparka JCB156,00zł/m-g
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
3Materiał
Cena zgodna z kosztem nowego materiału

Wymknięcie wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod-kan:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika55,00 zł/os./h
2Transport
Dojazd wozu monterskiego3,50zł/km
3Materiał
strata wody - za 100 m3 wg cennika

Ekspertyza wodomierza

l.pNazwaCena
1Usługa132,00 zł
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
3Ekspertyza wodomierza
zwrot kosztów ekspertyzy - wg. ceny za ekspertyzę
wodomierza

Wykrywanie awarii na zlecenie – usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku
przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Praca WUKO495,00 zł/h
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
2Transport
Dojazd wozu WUKO (x2) 5,40zł/km
Dojazd wozu monterskiego 4,60zł/km
3Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
opłata za zakres prac18,00zł/mb
opłata początkowa393,00/szt
4Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km

Opłata za ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej
(zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny):

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
Praca koparki z operatorem:
Koparko-ładowarka CASE192,00zł/m-g
Minikoparka JCB156,00zł/m-g
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
Dowóz minikoparki JCB5,40zł/km
3Opłata za włączenie do sieci wodociągowej
Stawka za pojedyncze uruchomienie przyłącza1000,00zł
4Opłata za ewentualne zajęcia pasa drogowego
zajęcie pasa - wg. cennika właściciela pasa
drogowego
5Materiał
Stawka za materiał do wpięcia do sieci
wodociągowej
500,00zł/kpl

Opłata za ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczny):

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
Praca koparki z operatorem:
Koparko-ładowarka CASE192,00zł/m-g
Minikoparka JCB156,00zł/m-g
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
Dowóz minikoparki JCB5,40zł/km
3Opłata za włączenie do sieci kanalizacyjnej
Stawka za pojedyncze uruchomienie przyłącza1000,00zł
4Ewentualna opłata za zajęcia pasa drogowego
zajęcie pasa - wg. cennika właściciela pasa drogowego
5Materiał
Stawka za materiał do wpięcia do sieci kan.500,00zł/kpl

Cena usługi koparką:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Praca koparki z operatorem:
Koparko-ładowarka CASE192,00zł/m-g
Minikoparka JCB156,00zł/m-g
2Transport
Dowóz minikoparki JCB5,40zł/km

Sprzedaż wody z przenośnego punktu poboru wody:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km
3Materiał
Woda z sieci wodociągowej wg aktualnego cennika za m3 - opłata stała za udostępnienie200 zł/szt

UWAGA: w przypadku wykonywania usługi spoza cennika, sporządzana jest indywidualna kalkulacja oparta o składniki stawek obowiązującego cennika oraz w oparciu o ceny wynajmu sprzętu i materiałów budowlanych

Usługi poza taryfą dla INNYCH odbiorców – osób i podmiotów nie będących klientami Spółki WiK Krzeszowice

Czyszczenie kanalizacji – usługa polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego sanitarnego lub opadowego

l.pNazwaCena
1Robocizna
Praca WUKO na terenie gminy Krzeszowice495,00 zł/h
Praca WUKO poza terenem gminy Krzeszowice605,00 zł/h
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
2Transport
Dojazd wozu WUKO (x2)5,40zł/km

Cena usługi koparką:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
Praca koparki z operatorem:
Koparko-ładowarka CASE192,00zł/m-g
Minikoparka JCB156,00zł/m-g
2Transport
Dowóz minikoparki JCB5,40zł/km

Wykrywanie awarii wodociągowej na zlecenie – usługa polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka:

l.pNazwaCena
1Robocizna
Czas pracy pracownika66,00 zł/os./h
opłata za zakres prac36,00zł/mb
2Transport
Dojazd wozu monterskiego4,60zł/km

Pomiar ciśnienia wydajności hydrantu na sieci wodociągowej na terenie gm. Krzeszowice (ryczałt za 1 pkt.)

l.pNazwaCena
1Pomiar ciśnienia hydrantu150 zł/szt

Wypożyczenie zestawu wodomierzowego/stojaka hydrantowego z wodomierzem

l.p.NazwaCena
1Wypożyczenie5,50 zł/doba

UWAGA: w przypadku wykonywania usługi spoza cennika, sporządzana jest indywidualna kalkulacja oparta o składniki stawek obowiązującego cennika oraz w oparciu o ceny wynajmu sprzętu i materiałów budowlanych

casino siteleri